Ceny dlouhodobého ubytování

 Při dlouhodobém ubytování - minimálně tři měsíce nepřetržitě 

cena za nájemné za celý byt 7500 kč/měs.

záloha na energie a služby 1900 kč/měs.